MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > ĐẶT LỊCH TẬP

Tôi có thể đặt trước bao nhiêu lớp một lần?

Bạn có thể đặt trước tới bốn lớp trong tài khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Một khi bạn có bốn lớp sắp diễn ra, bạn có thể tham dự chúng hoặc hủy bỏ để đặt một lớp khác!


Vẫn cần trợ giúp? Hãy liên lạc với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi