MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > ĐẶT LỊCH TẬP

Tôi có thể tham gia lớp học mà không đặt trước không?

Tất cả các đối tác của chúng tôi đều yêu cầu bạn phải đặt lớp qua WeFit trước. Tự ý tham gia lớp là không được phép. Để thuận tiện nhất, bạn có thể sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi để đặt chỗ lên đến 15 phút trước khi lớp học bắt đầu tại một số đối tác của chúng tôi!


Vẫn cần trợ giúp? Hãy liên lạc với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi