MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > THÔNG TIN GÓI THÀNH VIÊN

Nếu một phòng tập có nhiều hơn 1 địa chỉ, tôi có thể đến mỗi địa chỉ bao nhiêu lần?

Phòng tập có nhiều địa chỉ (Thậm chí là ở nhiều thành phố) thì các địa điểm sẽ được coi là riêng biệt. Chính vì vậy, bạn sẽ được tham gia tại các phòng tập này với số lần tối đa cho phép ở từng địa điểm cụ thể


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi