MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > THÔNG TIN GÓI THÀNH VIÊN

Tôi đã nghỉ WeFit một thời gian, làm thế nào để tôi kích hoạt lại nó

Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã trở lại với WeFit. Để có thể kích hoạt lại tài khoản của WeFit, bạn chỉ cần đăng nhập lại vào tài khoản cũ của bạn. Sau đó hãy làm theo hướng dẫn để kích hoạt lại gói tập của mình.


Nếu bạn vẫn còn cần sự trợ giúp. Hãy liên hệ với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi