MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Làm thế nào để đổi mật khẩu?

Để thiết lập lại mật khẩu của bạn, đăng nhập vào tài khoản WeFit và truy cập mục Cài đặt Tài khoản của bạn. Trong phần "Mật khẩu", nhấp vào 'Cập nhật mật khẩu của bạn' và nhập mật khẩu mới.
Vẫn cần trợ giúp? Hệ với chúng tôi!


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi