MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Khi nào thẻ của tôi được ra hạn?

Thẻ thành viên WeFit tự động gia hạn vào cùng một ngày mà bạn đã đăng ký vào mỗi tháng. Ví dụ, nếu bạn lần đầu tiên bắt đầu và trả tiền cho thẻ thành viên vào ngày 9, chu kỳ của bạn sẽ gia hạn và yêu cầu thanh toán vào ngày 9 hàng tháng.


Không có thẻ dài hạn cho WeFit. Bạn được thoải mái khóa thẻ thành viên bất cứ lúc nào thông qua thiết lập tài khoản của bạn.


Vẫn cần trợ giúp? Hãy liên lạc với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi