MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Ngày bắt đầu chu kỳ có nghĩa là gì?

Ngày bắt đầu chu kỳ trên trang chủ của bạn là ngày đầu tiên bắt đầu chu kỳ. Chuu kỳ của bạn sẽ được ra hạn lại một tháng kể từ ngày đó.


Vẫn cần trợ giúp? Hãy liên lạc với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi