MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Tôi đang trong gói dùng thử. Tôi cần biết những gì về tài khoản của mình?

Nếu bạn đang dùng gói dùng thử, đây là tất cả các chi tiết bạn nên biết:


Khi kết thúc gói này, thẻ thành viên của bạn sẽ tự động chuyển sang thẻ thành viên hàng tháng của chúng tôi. Tìm hiểu khi nào thẻ dùng thử kết thúc và những kế hoạch sắp tới của bằng cách xem các ngày được liệt kê trong mục "Tài khoản của bạn" dưới ''Chu kỳ tiếp theo".


Không muốn trở thành thành viên WeFit? Không sao hết! Thay đổi kế hoạch bất kỳ của bạn trong mục "Cài đặt Tài khoản" trước 12:00 ngày trước khi chu kỳ tiếp theo của bạn bắt đầu.
Chính sách hủy lớp của chúng tôi áp dụng trong thời gian dùng thử của bạn. Thay đổi kế hoạch? Đơn giản! Hủy đặt lớp trước ít nhất 12 giờ (hoặc trước 17:00 ngày hôm trước với các lớp cho Flywheel / Flybarre) để tránh bị phạt.


Hãy chắc chắn bạn nắm được mình đang ở dạng kế hoạch (Plan) nào vì mỗi kế hoạch cho phép giới hạn đăng ký lớp khác nhau và số lần tham gia tại một phòng tập mỗi tháng. Tìm hiểu những gì bạn được hưởng trong kế hoạch của bạn tại mục "Loại gói" trên trang tài khoản. Khi thẻ dùng thử kết thúc, tổng số lớp được đăng ký và số lần giới hạn tại mỗi phòng tập sẽ thiết lập lại.


Vẫn cần trợ giúp? Hãy liên lạc với chúng tôi!


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi