MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Làm thế nào để tôi ngắt kết nối giữa Facebook với WeFit?

Làm thế nào để tôi ngắt kết nối giữa Facebook với WeFit?


Trước hết, bạn cần vào phần Cài đặt tài khoản, thay đổi tài khoản bằng một email & cài đặt một mật khẩu để có thể đăng nhập.
Sau đó, bạn vui lòng vào phần cài đặt tài khoản Facebook của bạn để ngắt kết nối với ứng dụng.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi