MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > TÀI KHOẢN CỦA TÔI

Làm thế nào để từ chối nhận email từ WeFit?

Làm thế nào để từ chối nhận email từ WeFit?
Nếu bạn không muốn nhận những email cập nhật tin tức từ WeFit, bạn chỉ cần bấm vào nút unsubscribe tại cuối mỗi email.
Tuy nhiên, bạn sẽ không thể bỏ theo dõi đối với các email xác nhận & nhắc lịch tập. WeFit muốn đảm bảo bạn không bỏ lỡ bất cứ buổi tập nào với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi