MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP > BẮT ĐẦU CÙNG WEFIT

Tôi có mong muốn cải thiện WeFit. Làm thế nào để tôi chia sẻ với WeFit?

Bạn có ý tưởng muốn góp ý cho dịch vụ của WeFit? Bạn thấy có những điều còn chưa tốt trên web, ứng dụng của tôi. Bạn có thể liên hệ với WeFit qua các kênh liên lạc sau:
Email: marketing@wefit.vn


Nếu bạn vẫn còn cần sự trợ giúp. Hãy liên hệ với chúng tôi.


Vẫn có thắc mắc? Gửi câu hỏi cho chúng tôi