Chúng tôi rất vui mừng khi bạn có thể tham gia cùng với WeFit. Dưới đây là một số nội dung sẽ trả lời giúp bạn một vài câu hỏi và để bạn có thể bắt đầu sử dụng dịch vụ WeFit của chúng tôi.