Các buổi chưa sử dụng thì sẽ không được gia hạn từ tháng này sang tháng kia. Chính vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng hết số buổi tập trong một tháng.