Chúng tôi luôn muốn những người dùng WeFit có thể có những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Nếu bạn thấy không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi, hãy cố gắng liên hệ với WeFit để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Hiện tại, WeFit chưa có chính sách hoàn tiền với thành viên đang tham gia WeFit.