Hiện tại WeFit chưa có phần lưu thông tin phòng tập yêu thích trên ứng dụng. Quý khách có thể tìm phòng tập yêu thích của mình bằng cách tìm tên phòng tập tại góc trên cùng màn hình điện thoại.