Nhiều đối tác của chúng tôi cho phép khả năng đặt một lớp với họ muộn nhất mười lăm phút trước khi lớp học bắt đầu. Điều này rất có lợi cho những ai hay ra quyết định vào phút chót! Tuy nhiên, một số phòng tập lại yêu cầu đặt lớp khoảng 2-24 tiếng trước khi lớp học bắt đầu. Nếu lớp không còn được chấp nhận đặt chỗ, bạn sẽ thấy một thông báo nói rằng các cửa sổ đặt trước cho các lớp học đã đóng cửa khi bạn có thao tác đặt nó. Nếu cửa sổ đặt lớp đã đóng cửa, chúng tôi rất tiếc là không thể để giữ chỗ các lớp học cho bạn qua WeFit.