Chúng tôi làm việc không ngừng để có thể bổ sung thêm các đối tái cho WeFit và chúng tôi mong muốn được lắng nghe thông tin những phòng tập được yêu thích từ bạn! Hãy giới thiệu cho chúng tôi, và theo dõi blog, email về các cập nhật của chúng tôi liên quan đến các đối tác mới trên WeFit!