Bạn có thể tìm kiếm các đối tác của WeFit trên trang “Phòng tập”

Nếu bạn không thấy lịch tập tại phòng tập mà bạn không thích, đừng lo lắng! Nó có thể chỉ là do lịch tập chưa được cập nhật thêm. Nhiều phòng tập của WeFit cho phép đồng bộ lịch tập từ trang web của họ lên WeFit. Điều này rất tốt cho việc cập nhật lịch tập của WeFit, tuy nhiên nếu họ không có một lịch tập tự động trên trang web, thì WeFit cũng sẽ không cập nhật được lịch của họ

Một số phòng tập khác thì lại cập nhật lịch tập bằng tay. Chúng tôi sẽ tải lịch lên ngay khi nhận được lịch cuối cùng của phòng tập. Hãy yên tâm rằng, nếu trang thông tin của phòng tập vẫn được lưu trên WeFit, thì chúng tôi vẫn hợp tác với họ và chúng tôi cố gắng để cập nhật lịch của họ càng sớm càng tốt.