Giá gói tập luyện của thành viên WeFit thay đổi theo thành phố và kế hoạch tập luyện của bạn. Hiện nay WeFit có các gói tập chính bao gồm gói 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 1 năm tập luyện không giới hạn. Giá trị và phạm vi các ưu đãi sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng thành phố.