Bạn có ý tưởng muốn góp ý cho dịch vụ của WeFit? Bạn thấy có những điều còn chưa tốt trên web hoặc ứng dụng điện thoại? Bạn có thể liên hệ với WeFit qua các kênh liên lạc sau:

Email: marketing@wefit.vn