Bạn có thể đặt lớp đại đa số các đối tác của chúng tôi trước tối đa là một tuần trước ngày lớp diễn ra. Ví dụ, một lớp học diễn ra vào mùng 10 sẽ có thể đặt trước từ mùng 3. Lưu ý, khoảng 12h trưa ngày thứ Hai đầu tuần chúng tôi mới nhận được đầy đủ lịch của các phòng tập.

Có một vài đối tác có lịch đặt trước hơi khác. Chúng tôi sẽ lưu ý riêng.