Chúng tôi cung cấp lịch tập luyện đầy đủ từ phần lớn các đối tác của chúng tôi, nhưng một số chỉ cung cấp số lớp nhất định cho các thành viên của mình.

Chúng tôi luôn làm việc để đảm bảo có rất nhiều lựa chọn lớp có sẵn trên WeFit, tại sao bạn không thử trải nghiệm tất cả! Nếu bạn muốn nhìn thấy các lớp học có sẵn tại một phòng tập cụ thể trước khi bạn tham gia weFit, gửi cho chúng tôi một lời nhắn ở đây và chúng tôi rất vui lòng chia sẻ với bạn.