Để xem danh sách các phòng tập hiện tại của WeFit, Quý khách có thể xem tại đây. Ngoài ra, quý khách có thể download ứng dụng WeFit tại Appstore hoặc Google Play Store để xem lịch tập và bản đồ của các phòng tập liên kết với WeFit.