Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã trở lại với WeFit. Để có thể kích hoạt lại tài khoản của WeFit, bạn chỉ cần đăng nhập lại vào tài khoản cũ của bạn. Sau đó hãy làm theo hướng dẫn để kích hoạt lại gói tập của mình.