Các bộ lọc chỉ hiển thị các buổi tập mà bạn có thể đặt lịch trong thời điểm đó. Nếu buổi tập đấy đã được đặt hết chỗ, nó sẽ không xuất hiện nữa. Bạn có thể vào trang của phòng tập mà bạn yêu thích để tham khảo tất cả các buổi tập mà phòng tập đó cung cấp trong tương lai.