Yes! Ứng dụng của WeFit có mặt trên Apple Appstore cho các thiết bị chạy iOS 8.0 trở lên, và Google Playstore cho các thiết bị chạy Android 4.0 trở lên.

Không sử dụng thiết bị chạy iOS hoặc Android? Đừng lo bởi vì chúng tôi sẽ ra mắt phiên bản web trong thời gian sắp tới.