WeFit là ứng dụng giúp người sử dụng tham gia vào 300+ phòng tập trên toàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Người sử dụng có thể tham gia trải nghiệm gym, yoga, và rất nhiều hình thức tập luyện với 3000+ lớp học trên toàn hệ thống của WeFit.

Số lượng lớp bạn có thể tham gia tùy thuộc vào gói sản phẩm mà bạn mua. Bạn có thể biết bạn đang sử dụng gói sản phẩm bằng việc xem trong mục Cài đặt. 300+ phòng tập trên toàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp bạn có cơ hội trải nghiệm muôn vàn các lớp học, bộ môn khác nhau.

Bạn đã sẵn sàng trải nghiệm cùng WeFit. Đăng ký ngay!