WeFit tuyển dụng nhân tài

Bạn có mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người về một cuộc sống khoẻ mạnh hơn? Chúng tôi muốn bạn là một phần trong đội ngũ nhiệt huyết của WeFit!

Quyền lợi chung

WeFit-jobs

Được rèn luyện trong môi trường trẻ cùng các founder 9x, được giao trọng trách và chịu trách nhiệm với các bài toán khó

WeFit-jobs

Cơ chế đánh giá minh bạch, tốc độ tăng thu nhập nhanh (trung bình 15%/năm), không hạn chế phát triển nếu cống hiến tốt

Có cơ hội nhận được phần thưởng cổ phần xứng đáng theo đánh giá hàng kì trong năm

WeFit-logo
Đã thông báo bộ công thương