Mua dịch vụ

WeFit Tập luyện mọi lúc mọi nơi

GÓI 3 THÁNG

3.600.000
  • Tập luyện WeFit mọi lúc mọi nơi tại hơn 700 phòng tập liên kết
MUA NGAY

GÓI 6 THÁNG

7.200.000
  • Tập luyện WeFit mọi lúc mọi nơi tại hơn 700 phòng tập liên kết
MUA NGAY

GÓI 12 THÁNG

14.400.000
  • Tập luyện WeFit mọi lúc mọi nơi tại hơn 700 phòng tập liên kết
MUA NGAY

GÓI 18 THÁNG

21.600.000
  • Tập luyện WeFit mọi lúc mọi nơi tại hơn 700 phòng tập liên kết
MUA NGAY
WeFit-logo
 
Đã thông báo bộ công thương